วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วารสารกลุ่มที่ 1 วารสารกลุ่มที่ 2

วารสารกีฬา

สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อ่านวารสารทั้งหมด ได้ที่ Core Health & Fitness ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก************************** Copyright © 2020.

จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ: ACI

วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

สมัครรับข่าวสาร

วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  • blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  • 2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  • 4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  • ชาติ และระดับนานาชาติ
  • เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี .1080.2030.030.0300.0710.0360.000 แนวโน้ม วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา

คลิกเพื่อดูทั้งหมด 598 ชื่อเรื่อง วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำการใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่ รับรองช่วงปี พ.ศ. ชื่อวารสารชื่อเรื่องเทียบเคียงISSNหัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อยผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์ 209 ชื่อเรื่อง

380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ โทรสาร: ไปยังเว็บไซต์เดิม เกี่ยวกับสำนักการกีฬา ประวัดิ สำนักการกีฬา

สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(สวกกท). https://thailandsportclub.com/ รายชื่อวารสารทั้งหมด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *