วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วารสารกลุ่มที่ 1 วารสารกลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อ่านวารสารทั้งหมด ได้ที่ Core Health & Fitness ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก************************** Copyright © 2020. จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ: ACI วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี สมัครรับข่าวสาร วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index …

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Read More »